Схема звіту студента про редакційно-видавничу практику

1. Прізвище, ім’я, по батькові студента. Курс, група, спеціальність.

2. Прізвище, ім’я, по батькові керівника від кафедри.

3. Термін проходження практики.

4. Загальна характеристика бази практики (коротко написати про видання, видавництво, коли засноване (хто засновники), спеціалізація, тематична спрямованість, адміністрація, тиражність (назва видань — для видавництва), рейтинг серед видавництв (видань) України.

5. Оцінка діяльності редакції (видавництва) як бази практики: організація роботи, умови проведення практики, позитивні та негативні моменти, що впливають на якість проходження практики.

Після проходження практики студент має подати на кафедру такі документи:

1. Заява про проходження практики (зразок додається).

2. Заява про зарахування практики (зразок додається).

3. Довідка-виклик з місця проходження практики написана на бланку, підписана керівником і скріплена «мокрою» печаткою (зразок додається).

4. Характеристика з місця проходження практики, написана на бланку, підписана керівником і скріплена «мокрою» печаткою (зразок додається).

5. Звіт про обсяги та характер виконаних практикантом робіт. Копії публікацій або відредагованих студентом матеріалів (не менше 3-х) (завірені печаткою та з підписом редактора) оформлюються як «Додатки» до загального «Звіту про редакційно-видавничу практику».

(Приблизний обсяг звіту 6-8 сторінок, відповідно оформлений).

Звіт студента про проходження практики затверджується на засіданні кафедри в його присутності.

Практика подається на кафедру не пізніше, ніж за 2 тижні з моменту її закінчення. Зразки оформлення документів по практиці знаходяться на кафедрі журналістики. Практика має подаватися у папці, кожен документ має бути у окремому файлі.