Звіт про редакційно-видавничу практику

1. Студентка: Ващенко Юлія Валеріївна. Група 507-ВС, спеціальність «Видавнича справа та редагування».

2. Керівник від кафедри: Харитоненко Олена Іванівна.

3. Термін проходження практики: з 05.09.2011 р. по 17.10.2011 р.

4. Практику проходила в Інституті української філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

5. Проводила роботу над рукописом довідково-навчального видання «Книгознавство. Термінологічний словник (редакційно-видавнича справа, журналістика, поліграфія, видавничий бізнес, інформаційно-бібліотечна діяльність)». А саме:

— звіряла попередній варіант словника із оновленими додатками, що постійно надходили від викладачів, задіяних у процесі створення словника;

— редагувала список скорочень для видання;

— правила помилки: логічні, орфографічні, стилістичні, пунктуаційні;

— вичитувала попередній варіант словника і вносила необхідні терміни, пропущені та нові;

— перевіряла відповідність розміщення в алфавітному порядку усіх термінів.

6. Мені сподобалося брати безпосередню участь у роботі над створенням термінологічного словника нашої кафедри. Я долучилася до процесу «народження» нового видання, того ж настільки вагомого і корисного саме для нашої спеціальності — видавночої справи та редагування. Робота над словником вимагала постійної уваги, зосередження та ерудованості, тому, завдячуючи цій практиці, я отримала цінний редакторський досвід та закріпила знання, набуті протягом навчання в університеті.