Навчальні дисципліни кафедри

Жадько В.О.

Редакторська майстерність

Спецкурс із  журналістики

Дисципліна спеціалізації

Свобода слова

Комунікаційні технології

Спецкурс із видавничої справи

Публіцистика

Стратегія розвитку інформаційного суспільства

 Клименко О. І.

Макетування і верстка

Верстка

Системи верстки

Куляс. П.П.

Типологія помилок

Типологія видань

Макарець Ю.О.

Макетування і верстка

Маленовський Ю.Л.

Шрифтознавство

 Марків О.Т.

Редакторський фах

Робота з автором

Видавнича справа в освітянській галузі

Засоби (масової) комунікації у світовому інформаційному просторі

Психологія мас

Теорія соціального управління

Аналітична діяльність у видавничих структурах

Теорія документних потоків

Інформаційно-аналітичне та аналітико-прогностичне забезпечення управління

Інформаційна політика та інформаційна безпека

Теорія управління редакційним колективом

Рогова П.І.

Професіологія бібліотечної діяльності

Савенкова Л.В.

Видавничі стандарти

Культура видання і видавничі стандарти

Електронні бібліотеки

ІКТ в інформаційно-аналітичній діяльності

 Сидоренко Н.М.

ОПК Основи професійної комунікації

Українська та зарубіжна журналістика

 Дубецька О.О.

Масова комунікація та інформація

Методологія і методи наукових досліджень у редакційно-видавничій сфері

Організація рекламної діяльності у видавництві

Соціологія масової комунікації

Теорія та історія журналістики

Харитоненко О.І.

Художнє редагування

Режисура та архітектоніка видань

Коректура

Навчальні видання: редагування навчальних видань

Редагування навчальних видань

Редагування літератури різних жанрів

Видавнича діяльність у вищих навчальних закладах

ЗМК: література і суспільство

Художнє оформлення

 Харчук О.В.

Основи видавничої справи та редагування

Редакторський аналіз і правка

Коректура

Спецкурс із редагування

 Чепуренко Я.О.

Інформаційні ресурси

Офіційні та нормативні видання

Наукові та науково-популярні видання

Теорія та історія соціальних комунікацій

Довідково-енциклопедичні та рекламні видання

 Шевчук С.В.

Вступ до спеціальності

Електронні видання

Практикум з фаху

Технічне редагування

Засоби комунікації у світовому інформаційному просторі

Психологія мас

Правові основи масової

Технічні засоби і основи виробництва ЗМК

Теорія і практика референтської діяльності

Шпак В.І.

Видавничий бізнес

Поліграфія

Редакторський практикум

Редакторські професії

Полтавець Ю.С.

Інноваційно-методична діяльність

Правове регулювання інформаційної діяльності

Аналітико-прогностичне забезпечення управління

Інформаційно-аналітичні технології

Організація і управління інформаційно-аналітичною діяльністю

Інформаційні ресурси освітянської галузі

Методика інформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі Інформаційно-аналітичні продукти і послуги

Інформаційно-аналітична діяльність

Міжнародні інформаційні ресурси