Список друкованих праць викладачів

Жадько Віктор Олексійович

(завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор)

Книги:

1. Жадько В.О. Узбереги Божої ріки. Історичний календар Миколаївщини. 2003 рік. — К.: Департамент, 2003. — 748 с.

2. Жадько В.О. Грек із душею українця: роман-пошук. — К.: Павлушка, 2003. — 348 с.

3. Жадько В.О. Восставшие против императора: Роман-хроника. — К.: Павлушка, 2003. — 436 с.

4. Жадько В.О. А степ як море: Нариси, інтерв’ю. — К.: Департамент, 2003. — 356 с. — іл., табл.

5. Жадько В.О. Грек із душею українця: Роман-пошук про М.М. Аркаса (1853-1909). — К.: Ін Юре, 2003. — 348 с., іл.

6. Жадько В.О. Байковий некрополь. — К.: Павлушка, 2004. — 248 с.

7. Жадько В.О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи: Навч. посібник. — К.: СПД Жадько В.О., 2005. — 352 с.

8. Жадько В.О. У пам’яті Києва: Столичний некрополь письменників: Історичний науковий фотоілюстрований довідник. 2005 р. — К.: СПД Жадько В.О., 2005. — 462 с. фотоіл. портр. — Бібліогр.: С. 449-450, імен. пок. — С. 452-461.

9. Жадько В.О. Український некрополь: Історичний науковий довідник. — К.: СПД Жадько В.О., 2005. — 352 с.

10. Жадько В.О. Маньківщина. Не забуваймо рідного порогу: Історичний довідник. 2006. — К.: Бізнес поліграф. — 2006. — 346 с.

11. Жадько В.О. Історична пам’ять в розвитку духовності особистості: Монографія. — К.: Павлушка, 2006. — 480 с.

12. Жадько В.О. Історична пам’ять в системі духовності українського соціуму (соціально-філософський аспект): Монографія. — К.: Департамент, 2007. — 437 с.

13. Жадько В.О. У пам’яті Києва: Науковий фотоілюстрований довідник-посібник / Автор проекту, текстів, світлин та упорядник — письменник, професор: Віктор Олексійович Жадько. — К.: ПП «Видавництво «Фенікс», 2007. — 480 с.

14. Жадько В.О. Микола Аркас: Роман: У 2 т. — К.: СПД Жадько В.О., 2008. Т.1 — 628 с. Т.2 — 856 с.

Харчук Олена Василівна

(кандидат філологічних наук, доцент)

1. Харчук О.В. Тести з української мови та літератури до вступних іспитів. — К., 2005. — 2 др. арк.

2. Харчук О.В. Тестові завдання для вступників до вищих навчальних закладів України: (Укр. мова, укр. мова і л-ра). — К.: Парламентське видавництво, 2006. — 18,14 др. арк.

3. Харчук О.В. Програма вступних випробувань в Інституті іноземної філології. — К.: друкарня НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. — 10 с. — 1 др. арк. (у співавторстві)

4. Харчук О.В. Коректура: Методичні рекомендації (зміст лекцій, правила застосування коректурних знаків, плани лабораторних занять, тексти для самостійної роботи). — К.: «Альфа-М», 2007. — 52 с. (у співавторстві)

5. Харчук О.В. Коректура: Методичні рекомендації (зміст лекцій, правила застосування коректурних знаків, плани лабораторних занять, тексти для самостійної роботи): Видання друге, доповнене. — К.: «Альфа-М», 2008. — 52 с. (у співавторстві)

Куляс Павло Петрович

(кандидат історичних наук, доцент)

Окремі видання

1. Куляс П.П. Словник найпоширеніших помилок у засобах масової інформації з варіантами їх виправлення: Навч. пос. — К.: Ун-т «Україна», 2005. — 188 с.

2. Куляс П.П. Словник найпоширеніших помилок у ЗМІ з варіантами їх виправлення: Посіб. для майб. Редактора. — К.: Ун-т «Україна», 2006. — 193 с.

3. Куляс П.П. Типологія помилок: таблиця девіацій: Навч. посібник. — К.: Ун-т «Україна», 2007. — 5 друк. арк.